องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

 
    เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน ขอให้ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น