องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Wednesday, 08 November 2023 07:48
Written by Super User

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านตาแวน หมู่ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566