องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Wednesday, 08 November 2023 07:47
Written by Super User

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดกลาง บ้านนางาม หมู่5) 

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัสต์ติดคอนกรีต) 

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการส่งเสริมความสะดวกและปลอดภัยทางถนนเข้าสู่บ้านห้วยมอญ) 

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการปรับปรุงรับบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเรือง หมู่ที่ 3)