องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Tuesday, 02 January 2024 01:27
Written by Super User

(1) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Category: