องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

         นายธีรวุฒิ  จันหล้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

      โทร : 081-8834396

         นายวุฒิ  น้องการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

      โทร : 084-4825902

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   

 

Written by Super User
Published: Thursday, 16 November 2023 04:11

- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

Written by Super User
Published: Thursday, 16 November 2023 02:14

- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

Login Form