องค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

Published: Wednesday, 08 November 2023 08:36
Written by Super User

คณะผู้บริหาร

 

              นายธีรวุฒิ  จันหล้า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

         นายบุญแถม   สายยนต์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

 

      นายสุรเชษฐ์   ธนกานนท์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง

            นางสาวฐิติพร   เรืองรุ่ง
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง